Tuesday, June 19, 2007

MISI DAN VISI


•MISI KISAS BESTARI“
KISAS BERUSAHA UNTUK MELAHIRKAN PELAJAR
BERILMU, BERTAQWA, BERKETRAMPILAN
DAN BERAKHLAK CEMERLANG
BAGI MENJANA REFORMASI PENDIDIKAN
BERKESAN DAN MAPAN
KE ARAH MELAHIRKAN AHLI AGAMA,
SAINTIS, TEKNOKRAT DAN PROFESIONAL
YANG DAPAT MEMENUHI ASPIRASI DAN TUNTUTAN
AGAMA, BANGSA DAN NEGARA”

•VISI KISAS BESTARI
“KISAS sebagai sebuah institusi pendidikan
yang unggul dan cemerlang serta gemilang
dalam bidang akademik, kokurikulum, kepimpinan dan sahsiah
yang sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan”

•MISI SBP
“SBP sebagai wadah terbaik dalam sistem pendidikan negara
yang berkemampuan membina insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu,
kemapanan sahsiah, kesejagatan kepimpinan dan kejituan patriotisme
bagi melahirkan ahli sains, teknokrat dan profesional
yang dapat memenuhi aspirasi dan tuntutan
agama, bangsa dan negara menjelang abad ke 21”

•FALSAFAH SBP
“Suasana persekolahan atau pembelajaran yang terancang,
terkawal dan sempurna adalah perlu
untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan pelajar-pelajar
yang berpotensi ke arah kecemerlangan sebagai insan
dan warganegara yang seimbang dan bertanggungjawab
terhadap diri dan masyarakat”

No comments:

Post a Comment