Monday, June 18, 2007

PESAN HIKMAT

1.
•“Kolej ini… tempat belajar agama Islam yang sehabis tinggi yang belum pernah didirikan di Malaya ini. Kita Orang-orang Islam di Malaya ini amatlah suka pada hari ini kerana melihat setengah dari harapan dan idaman kami telah tumbuh keluar ke alam wujud dengan terdirinya Kolej Islam atas darjah yang menyaingi darjat universiti”

•Almarhum Dato’ Syed Ibrahim Omar Al Sagoff. 18.4.55

2.
•“Orang-orang Melayu dan Islam, harus sedar tanggungjawab mereka sendiri kepada Kolej Islam yang akan menentukan kedudukan pelajaran agama di negeri ini”.

•Almarhum Prof. Dr. Zulkifli Muhammad

3.
•“Kolej ini akan menjadi satu benih yang akan menghasilkan buah di masa hadapan untuk bangsa Islam negeri ini, dan seterusnya untuk keamanan dunia seluruhnya”.
•“Di Kolej ini terletak tinggi rendahnya, baik buruknya dan mundur majunya agama Islam kita yang maha suci ini”

•Almarhum Prof. Dr. Zulkifli Muhammad, 24.2.55

No comments:

Post a Comment