Tuesday, June 19, 2007

SISTEM RUMAH

JAWATANKUASA INDUK.
Penasihat: Tuan Pengetua.
Pengerusi: Pen. Kanan HEM
Naib Pengerusi: Pen. Kanan Kokurikulum
Pen. Kanan Akademik
Penyelaras: Kaunselor
Ahli-Ahli:
- Ketua Guru Rumah (GKMP)
- Guru-Guru Rumah (Pembantu Ketua Guru Rumah)
- S/U Peperiksaaan (Penyelaras markah Akademik)
- Guru Kelas (Penyelaras markah akademik dan 3K Kelas)
- S/U 3K (Penyelaras markah 3K Kelas & Taman Angkat)
- Guru Disiplin (Penyelaras penalti disiplin)
- Penyelaras Sukan (Penyelaras markah sukan)
- Penyelaras2 Kokurikulum (Penyelaras markah kokurikulum)
- Warden (Penyelaras markah 3K asrama)
- Penyelaras IT.
Jawatankuasa Rumah (Guru):
Pengerusi: Ketua Guru Rumah
Timbalan Pengerusi: Guru Rumah
Setiausaha: Waden Blok
AJK-AJK:
Kebersihan
Akademik
Kebajikan
Disiplin, Kerohanian & Sahsiah
Kokurikulum

Jawatankuasa Rumah (Pelajar):
Pengerusi: Ketua Pelajar
Timbalan Pengerusi : Ketua Pelajar
Setiausaha: Pelajar
Naib Setiausaha: Pelajar
Bendahari: Pelajar
Naib Bendahari: Pelajar
AJK-AJK:
Kebersihan
Akademik
Kebajikan
Disiplin, Kerohanian & Sahsiah
Kokurikulum

Penempatan Pelajar:
Ikut Rumah, tingkatan. Kekal.

AKTIVITI PENGISIAN PELAKSANAAN SISTEM RUMAH.
1 Akademik.
(Pencapaian dalam peperiksaan/ ujian kendalian sekolah)

2 Kokurikulum.
(Semua jenis pertandingan).

3. Sahsiah dan Kepimpinan.
Mewujudkan semangat kekitaan, bertanggungjawab menerusi jawatan. Unit Bimbingan dan Kaunseling, BADAR dan Badan Disiplin berperanan menganjur kursus kepimpinan dan program pembentukan sahsiah (Jati diri, Cahaya Iman, Pembangunan Insan, Sentuhan Hati, dsb)
S.ebarang perlanggaran peraturan menyebabkan pemotongan markah rumah.

4. Kebersihan & Keceriaan.
(Asrama, dorm, bilik khas, tandas, persekitaran blok). Berdasarkan PKA SBP sebagai penanda aras. Ajk rumah memastikan piawai dipatuhi. Asrama dipantau dan dinilai oleh warden, guru-guru rumah, guru bertugas harian dan AJK 3K sekolah. Markah dikumpul dan dimaklumkan dalam perhimpunan. Dorm dan bilik yang tidak melepasi piawaian akan diambil tindakan oleh ketua guru rumah. Pemeriksaan mingguan dilakukan setiap Sabtu. Gotong royong rumah dilakukan 2 minggu sekali/ dari semasa ke semasa.


PENGIKTIRAFAN.
- Sijil Penghargaan;
Gold Award = CGPA 3.0 ke atas.
Silver Award = 2.5 – 3.0
Bronze Award = 2.0 – 2.5
Mujahid/ Mujahidah = Peningkatan lebih 0.5 dalam setiap
ujian/ peperiksaan.
Jamuan. Lawatan Majlis Khas (High table, Anugerah Rumah
Gemilang dll.)

PEMARKAHAN:
1. AKADEMIK
Sumbangan untuk rumah. Diberi berdasarkan PNGK keseluruhan
seperti jadual berikut;
PNG
4.0
3.75
_
3.99
3.5

3.74
3.0
_
3.49
2.75
_
2.99
2.5
-
2.74
2.0
_
2.49
1.5
_
1.99
0
– 1.49
Mata
+
50
+
40
+
35
+
30
+
20
+
10

0
-
10
-
20
4 peperiksaan yang dikira:
- Pertengahan Pemggal 1
- Pertengahan Tahun
- Pertengahan Penggal 2
- Akhir Tahun / Percubaan SPM.
Pencapaian pelajar dalam setiap subjek tidak diambil kira
dalam pengiraan sistem rumah.

2. KOKURIKULUM
Sumbangan markah:
Penglibatan dalam Persatuan/ Kelab, Badan Berunifom
dan sukan/ permainan.
Pencapaian,
Penglibatan dalam sesuatu acara ( M Desa, Sukan dll.)
Markah Penglibatan:
Peringkat
Markah
Sekolah
3
Zon/ Daerah/ SBP (Zon)
5
Negeri/ SBP (Kebangsaan)
10
Kebangsaan
15
Antarabangsa
20

Markah Pencapaian:
Peringkat
1
2
3
Sekolah
3
2
1
Zon/ Daerah/ SBP (Zon)
5
4
3
Negeri/ SBP (Kebangsaan)
10
8
6
Kebangsaan
15
13
11
Antarabangsa
20
18
16
Tiada perbezaan markah antara individu / kumpulan.
MarkahAcara:
Acara
Kategori
Peny
Kel
Pencapaian

Merentas Desa

1

2
Johan= 20, Ke 2 = 18, Ke 3 =16, Ke 4 = 14, Ke 5 = 12, Ke 6 = 10, Ke 7 = 9, Ke 8 = 8, Ke 9 = 7, Ke 10 = 6
Sukantara
1
2
-

Road Relay

1

-
Johan= 20, Ke 2 = 18, Ke 3 =16, Ke 4 = 14, Ke 5 = 12, Ke 6 = 10, Ke 7 = 9, Ke 8 = 8, Ke 9 = 7, Ke 10 = 6
Perbarisan
1
-
Johan = 20, Kedua = 10, Ke 3 = 5

No comments:

Post a Comment