Saturday, November 14, 2009

pengorbanan,,Bagaimana pun jua, Nabi Ibrahim tidak pernah lupa terhadap
anak dan isterinya yang ditinggalkan di tempat yang sangat
jauh, di padang pasir yang tandus, di mana tidak terdapat
manusia dan tumbuh tumbuhan. Ditinggalkannya dengan
menyerahkan nasib keduanya hanya kepada Allah semata. Lebih
lebih lagi terhadap anaknya Ismail, anak yang bertahun tahun di
idam idamkannya. Diutuskan orang untuk mengetahui
keadaan anak dan isterinya. Alangkah gembira dan bahagianya
Ibrahim, setiap orang yang diutusnya itu datang membawa
khabar yang mengatakan bahawa keadaan anak dan isterinya
adalah dalam keadaan sihat walafiat. Apalagi di tempat itu,sudah timbul sebuah sumber mata air,
sehinggakan sumber itu telah didatangi banyak musafir,
sehingga sudah agak ramai. Ibrahim bersyukur, berdoa, lalu
bersyukur dan berdoa lagi: Ya Allah, aku meninggalkan anak dan
isteriku di tempat sepi yang tidak ada manusia dan tidak ada
pula buah buahan. Berilah mereka rezeki yang merupakan air
dan buah buahan, jadikanlah hati manusia tertarik kepada
mereka, agar mereka tidak hidup dalam kesepian saja.
Doa seorang bapa terhadap anak dan isteri yang jauh di mata,
adalah termasuk doa yang sangat diperhatikan dan dikabulkan
oleh Allah. Apalagi yang berdoa itu adalah seorang Nabi dan
Rasul, bapa dan nenek moyang semua Nabi dan Rasul.
Beberapa tahun sudah lampau sejak berpisah. Kerinduan
Ibrahim untuk melihat wajah anak dan isterinya Hajar sudah
tidak tertahankan lagi. Dengan seizin isterinya Sarah, Ibrahim
berangkatlah menuju ke Selatan, mencari anak dan isterinya.
Didapatinya, tempat itu sudah menjadi ramai, tempat manusia berkumpul dan
menetap. Tempat itu telah diberi orang nama, iaitu Bakkah atau
Makkah. Diketahuinya bahawa isteri dan anaknyalah yang
dianggap orang sebagai pemilik atau penguasa sumber
air yang bernama Telaga Zamzam. Sebab itu isteri dan
anaknya itu mendapat penghormatan dari seluruh penduduk dan
pendatang. Kehidupan ibu dan anaknya sudah menjadi baik. Di
samping sebagai penguasa Telaga Zamzam, juga sudah memiliki
ternakan yang terdiri dari berpuluh puluh ekor kambing yang
dibiakkan dan diperah susunya.
Ibrahim bertanya kepada siapa yang dia temui, di mana
anak dan isterinya itu sekarang. Dikatakan orang bahawa
keduanya ada di suatu dataran, sedang menggembala
ternak, kambing. Ibrahim datang ke tempat yang ditunjukkan. Akhirnya bertemulah Ibrahim dengan anak
dan isterinya di satu tempat- Padang
Arafat. Pertemuan yang sangat mesra. Bertemu dalam keadaan sihat
walafiat, gembira dan bahagia. Jauh berbeza dengan saat
berpisah beberapa tahun yang silam. Mereka serentak bersama
mengucapkan kalimat kalimat membesarkan Allah, mensucikan
dan memuji: Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahil Hamdu.
Setelah matahari terbenam, panas terik sudah berganti dengan
udara senja, Ibrahim bersama dengan isterinya Hajar dan
anaknya Ismail berangkat pulang (ke Mekah), mereka berhenti
di suatu tempat yang sekarang dinamai Muzdalifah (dalam al-
Quran di-namai Masyaril Haram) di mana mereka tertidur karena
lelah. Dalam tertidur sejenak itulah Ibrahim bermimpi bahawa
Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya
sebagai korban. Setelah terbangun, dia membisikkan kepada
anaknya Ismail: Hai anakku, aku bermimpi diperintah Allah
untuk menyembelihmu, bagaimanakah gerangan pendapatmu?
Ismail menjawab tanpa ragu: Wahai bapaku, laksanakanlah apa
yang diperintahkan Allah itu, dan aku akan tetap tabah, in sya
Allah. Dua kalimat yang tak ada taranya di atas bumi ini.
Pertama kalimat yang keluar dari mulut seorang bapa. Kedua
yang keluar dari mulut seorang anak. Ketabahan bapa
tak kurang dari ketabahan anak, sedang ketabahan anak juga
tak kurang dari ketabahan bapanya. Ketabahan yang hanya
dimiliki oleh orang yang penuh iman dan penyerahan diri kepada
Tuhannya. Sekalipun sebelumnya Ibrahim dan Ismail sudah
sering diuji. Ibrahim sudah diuji dengan pembakaran di tengah
gejolak api, dia tabah dan akhirnya selamat. lsmail dan
ibunya sudah diuji ditinggalkan sendirian di tengah padang pasir
tanpa bekal dan manusia.
Kedua duanya tabah dan selamat pula. Sekarang kedua duanya
diuji dengan ujian yang lebih berat, iaitu dengan mata
pedangnya sendiri diperintahkan menyembelih leher anaknya
yang sangat dicintainya, yang baru saja berjumpa setelah
berpisah bertahun tahun. Keduanya pun tabah.
Sungguh tak ada sesuatu yang lebih hebat dari keimanan di
alam yang luas ini.
Satu cubaan yang amat berat dan hebat. Sejak muda belia
Ibrahim bercita citakan untuk memperoleh seorang anak.
Setelah mendapat anak, dengan susah payah dia mengembara
bersama anak itu untuk menjalankan baktinya terhadap Allah.
Sekarang ini sudah amat tua, mengharapkan betul anak itu
untuk menjadi penggantinya. Anak itu diperintahkan Allah untuk
disembelih dengan tangan sendiri pula.
Keimanan dan ketaatan Ibrahim dan Ismail terhadap Tuhan,
sanggup menjalankan yang demikian. Atau pun yang lebih
berat dari itu, kalau ada. Keduanya bersiap untuk menjalankan
perintah di saat itu juga. Keduanya berangkat menuju
suatu tempat di daerah yang berbukit bukit, di kaki sebuah
gunung, daerah yang disebut Mina (atau Muna.
Sebelum sampai di tempat yang dituju, di tengah jalan
keduanya berjumpa dengan seorang manusia yang menanyakan
maksud dan tujuan mereka berdua. Setelah Ibrahim
menerangkan bahawa maksudnya ialah untuk menyembelih
anaknya sebagai korban kepada Allah, orang itu melarangnya
dengan pelbagai alasan. Dengan larangan itu, Ibrahim dan
Ismail percaya bahawa manusia itu adalah Iblis yang menyamar
sebagai manusia dan memberi nasihat. Iblis itu dilemparinya
dengan batu berulang ulang, sampai mati di suatu tempat yang
disebut Jamratul-Ula.
Setelah perjalanan diteruskan lagi, dengan jarak kira kira hanya
400 meter dari tempat itu, datang pula seorang manusia lain
yang juga melarang dan menasihati, agar perintah itu tidak
dijalankan dengan berbagai bagai alasan pula. Ibrahim dan
lsmail kembali melempar orang itu berulang ulang dengan batu,
sehingga ia lari, kerana itulah Iblis yang datang menggodanya.
Setelah berangkat dengan jarak kira kira 400 meter pula,
datang seorang lain yang juga melarangnya untuk
melaksanakan perintah Tuhan itu. Kembali Ibrahim dan lsmail
dilemparinya dengan batu, iaitu di Jamratul-Aqabah dan yang sebelumnya itu adalah
Jamratul-Wusta.
Akhirnya Ibrahim dan lsmail sampailah di kaki
sebuah bukit yang tinggi yang sekarang ini dinamai Bukit
Malaikat (di Mina), di mana Ibrahim akan melaksanakan perintah
Tuhan dengan menyembelih leher anaknya Ismail.
Keduanya sudah bersiap, Ibrahim sudah bersiap dengan pedang
tajam yang terhunus di tangan kanannya untuk menyembelih.
Sedang lsmail sudah bersiap merebahkan dirinya di atas sebuah
batu besar membukakan lehernya untuk disembelih.
Sekadar untuk sedikit meringankan beban penderitaan batin dari
kedua manusia besar itu, lsmail mengusulkan kepada bapanya
agar mengikat kedua tangan dan kedua kakinya, dan agar baju
yang menutupi badannya dibuka saja, lalu ditutupkan ke wajah
mukanya sendiri. Dia usulkan pula agar perintah itu segera saja
dijalankan, dengan mengasah pedang lebih dahulu agar lebih
tajam, supaya tidak begitu lama akibat yang timbul karena
penyembelihan ini.
Setelah mengucapkan salam selamat tinggal kepada ibu dan
bapanya, lsmail mengusulkan pula, agar bajunya itu nanti
diserahkan kepada ibunya, agar baju itu dapat dicium oleh
ibunya bila ibunya merindukan dirinya. Dan baju itulah pula
sebagai pusaka untuk ibu yang ditinggalkannya.
Sekarang tibalah saatnya untuk melaksanakan penyembelihan
itu. Baru saja Ismail merebahkan lehernya di atas batu, dan
Ibrahim bersiap mendekatkan mata pedang ke lehernya, tiba
tiba dari atas puncak bukit itu terdengar suara memanggil
namanya: Hai Ibrahim, sungguh engkau sudah siap untuk
melaksanakan perintah Tuhan dalam mimpimu. Kami akan
mengganjar kamu setimpal dengan ketaatanmu.
Ibrahim segera menoleh ke tempat datangnya suara itu, ia
melihat satu Malaikat turun ke bawah membawa seekor kibas
yang amat bagus, gemuk, sihat. Berkata Malaikat:
Hai Ibrahim, sembelihlah kibas ini sebagai ganti anakmu Ismail, makanlah dagingnya, jadikanlah hari ini hari raya bagimu
berdua, dan sedekahkanlah sebahagian dari dagingnya untuk
fakir miskin sebagai korban.
Darah tertumpah di atas batu membasahi bumi, bukan darah
Ismail, tetapi darah seekor kibas yang gemuk dan sihat.
Begitulah caranya Allah menebus korban Ismail dan korban
Ibrahim. Ditebus Allah dengan satu penyembelihan agung, satu
macam penyembelihan yang amat agung maksud dan
pelaksanaannya.
Terhadap peristiwa ini, Allah berfirman di dalam al-Quran: Wa
fadainahu bi zibhinadzim (Kami tebus dia dengan satu
sembelihan agung). Yang sebenarnya leher atau jiwa Ismail,
tidak sepadan kalau hanya ditebus dengan seekor kibas saja,
bahkan tidak sepadan kalau ditebus dengan menyembelih
seluruh kibas yang hidup ketika itu di seluruh permukaan bumi
ini.
Karena seekor kibas saja tidak sepadan, maka Allah dengan
perantaraan Nabi Muhammad s.a.w. memerintah kepada semua
orang yang beriman dari dahulu sampai
hari kiamat agar menyembelih kambing sebagai korban dan
aqiqah. Korban hukumnya wajib bagi setiap orang yang
melakukan ibadat haji, dan hukumnya sunnah muakkadah bagi
setiap Muslim yang tidak melakukan ibadat haji, setiap
tahun, iaitu dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Selain dari itu,
kepada setiap orang Islam yang mendapatkan seorang anak,
disunnahkan pula menyembelih kambing sebagai aqiqah, ertinya
sebagai tebusan bagi anaknya.
Demikianlah beratus ratus ribu kambing, kibas, lembu dan unta
setiap tahun di hari raya Haji disembelih oleh kaum
Muslimin di mana saja mereka berada sebagai korban atau
aqiqah yang pada dasarnya untuk turut menebus jiwa Nabi
Ismail itu, yang dagingnya diberikan kepada kaum fakir miskin.
Setiap orang yang turut berkorban dan beraqiqah merasa turut
menebus jiwa Ismail. Dan keadaan demikian yang berlangsung
terus-menerus sampai hari kiamat. Dari itulah sebabnya, maka
Allah menyebut kejadian tersebut dengan kata: Zibhin Adzim.
Iaitu satu sembelihan yang agung dasar dan tujuannya,
berbeza dengan penyembelihan lain lainnya yang dilakukan oleh
mereka yang tidak beragama Islam.
Agama Islam mengundang seluruh manusia yang beriman dari
seluruh bangsa dan negara untuk berkumpul di Mekah sekali
seumur hidup, iaitu melakukan ibadat haji, selain untuk
berkenalan, persatuan dan persaudaraan, juga untuk
menyaksikan syaairillah, iaitu tempa tempat yang ditempuh
Ibrahim, Ismail dan Hajar dalam menjalankan perintah Allah,
juga untuk menegakkan syiar kebesaran Allah. Tempat tempat
itu ialah Baitullahil-Haram (Kabah), Telaga Zamzam, Safa,
Marwah, Arafat, Muzdalifah (Masyaril Haram), Jamratul-Ula,
Jamratul-Wusta, Jamratul-Aqabah pada hari hari tertentu, iaitu
sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Dengan
berpakaian Ihram, iaitu pakaian Ibrahim dan Ismail, wuquf di
Arafah, berhenti malam di Muzdalifah, melempar ketiga Jamrah,
wukuf beberapa hari di Mina dan berkorban menyembelih
kambing, sapi atau unta. Lalu bertawaf keliling Kabah,
sembahyang sunat di Makam Ibrahim , minum air Zamzam, Sai
(berlari) antara Safa dan Marwah, lalu memotong rambut.
Selama melakukan ketentuan ketentuan tersebut didalam
beribadat yang dinamai ibadat haji, orang tidak boleh
bertengkar, berkata yang tidak baik, memotong dan membunuh
segala makhluk bernyawa, tidak boleh mencabut segala macam
yang tumbuh di bumi.
Demikianlah Agama Islam menegakkan syaairillah, menegakkan
ajaran Nabi Ibrahim. Satu agama yang semakin lama semakin
besar mendapatkan penganut dan pengikut, terdiri dari manusia
manusia berbagai bangsa. Satu agama yang kekal dan abadi
sampai hari kiamat, insya Allah.

No comments:

Post a Comment