Sunday, July 20, 2008

BILIK BACAAN

10.0 BILIK BACAAN
KEMUDAHAN ASAS
PIAWAI

Perabot
Meja dan kerusi
Rak buku


Sesuai ,mencukupi dan beralas.
Meja panjang dan kerel

Bahan bacaan / rujukan

· Sesuai dan mencukupi
Lampu dan kipas

· Berfungsi dan mencukupi
· Ada reflektor
Papan kenyataan

Maklumat lengkap dan terkini
Jam dinding

Berfungsi
PIAWAI
KEPERLUAN TAMBAHAN


Hiasan dalaman

Hiasan yang sesuai dan menarik.
Berlangsir
Bahan bacaan

Bahan bacaan yang sesuai dan mencukupi
Slogan dan kata-kata hikmat

· Ayat Quran, hadis, kata-kata dan slogan yang sesuai


PERSONELTANGGUNGJAWAB
Pelajar

· Jawatankuasa merancang dan menyelia perabot dan bahan bacaan
· Menyediakan bahan bacaan tambahan untuk keperluan pengguna
· Membersih dan menghias bilik mengikut kesesuaian
Penyelia asrama
Pekerja asrama

· Membantu penyelenggaraan bilik bacaan
· Membersih dan mengemas bilik untuk kemudahan pelajar
Waden

· Menyelia keperluan dan kesempurnaan bilik
· Meneliti laporan dan aktiviti bilik bacaan
· Mencadangkan penambahbaikan untuk kesempurnaan bilik
Pengetua
Penolong Kanan
Penolong Kanan HEM

· Menyediakan prasarana yang mencukupi
· Memantau kesempurnaan dan memberi teguran untuk penambahbaikan

No comments:

Post a Comment