Sunday, July 20, 2008

pelaksanaan sr

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH

SISTEM RUMAH 2008

JAWATANKUASA INDUK.

Penasihat: Tuan Pengetua.

Pengerusi: Pen. Kanan HEM

Naib Pengerusi: Pen. Kanan Kokurikulum

Pen. Kanan Akademik

Penyelaras: Kaunselor

Ahli-Ahli:

- Ketua Guru Rumah (Pembimbing ahli Rumah)
- Guru-Guru Rumah (Pembantu Ketua Guru Rumah)
- S/U Peperiksaaan (Penyelaras markah Akademik)
- Guru Kelas (Penyelaras markah/penalti akademik dan 3K Kelas)
- S/U 3K (Penyelaras markah 3K Kelas & Taman Angkat)
- Guru Disiplin (Penyelaras penalti disiplin)
- Penyelaras Sukan (Penyelaras markah sukan)
- Penyelaras2 Kokurikulum (Penyelaras markah kokurikulum)
- Warden (Penyelaras markah/ penalti 3K asrama)
- Penyelaras IT.

Jawatankuasa Rumah (Guru):

Pengerusi: Ketua Guru Rumah

Timbalan Pengerusi: Guru Rumah

Setiausaha: Waden Blok

AJK-AJK:

- Kebersihan

- Akademik

-
- Kebajikan
-
- Disiplin, Kerohanian & Sahsiah
-
- Kokurikulum
-

Jawatankuasa Rumah (Pelajar):

Pengerusi: Ketua Pelajar

Timbalan Pengerusi : Ketua Pelajar

Setiausaha: Pelajar

Naib Setiausaha: Pelajar

Bendahari: Pelajar

Naib Bendahari: Pelajar

AJK-AJK:

- Kebersihan
-
- Akademik
-
- Kebajikan
-
- Disiplin, Kerohanian & Sahsiah
-
- Kokurikulum
-

Penempatan Pelajar:

Ikut Rumah, tingkatan. Kekal.


Tugas Ketua Guru Rumah:

Menyediakan senarai ahli rumah mengikut penempatan.
Membentuk Jawatankuasa di kalangan guru-guru rumah.
Membentuk Jawatankuasa Pelajar.
Memastikan aktiviti rumah, penglibatan ahli dalam aktiviti sekolah dan pengurusan rumah didokumentasikan.
Menjalankan mesyuarat rumah – yuran, strategi, perancangan, misi, visi, logo, lagu, bendera, dan aktiviti sepanjang tahun.
Memantau perkembangan akademik, disiplin, sahsiah dan kebajikan ahli.
Mengadakan perbincangan dengan guru rumah, pentadbir, kaunselor dan ibubapa untuk menyelesaikan masalah ahli rumah.
Berusaha memajukan pencapaian rumah.
Memastikan wujudnya budaya, identiti, watak rumah yang sihat.
Memastikan tahap kebersihan, keceriaan, disiplin, sahsiah dan pencapaian akademik ahli sentiasa cemerlang.
Berbincang dengan pentadbiran sekolah berkaitan ahli yang bermasalah.
Melakukan pemantauan dan pemeriksaan rumah secara berjadual/ rawak.
Berbincang dengan ajk rumah, guru rumah, warden, dan PK HEM untuk memastikan tahap keselesaan dan keceriaan rumah.
Memastikan penglibatan guru-guru rumah dalam aktiviti rumah.
Mengadakan jadual tugasan guru-guru rumah dan memastikan semua aktiviti dilaksanakan dengan baik.
Berusaha memastikan kebajikan dan keselesaan ahli rumah sepanjang persekolahan mereka di KISAS.
Melaksanakan arahan Jawatankuasa Induk Sistem Rumah untuk memastikan pelaksanaan sistem rumah di SBP berjalan lancar dan berkesan.

Tugas Guru Penyelaras Sistem Rumah:

Memastikan sistem rumah dilaksanakan dengan baik.
Mengumpul, merekod, dan mengira markah ahli-ahli rumah untuk pertandingan Juara Rumah.
Menyediakan borang-borang pemarkahan Pertandingan antara rumah.
Memaklum dan menyebarkan maklumat, markah dan pencapaian setiap rumah kepada guru-guru, pelajar dan pihak-pihak lain.
Sebagai setiausaha Jawatankuasa Induk Pelaksanaan Sistem Rumah.
Menyedia, mengemaskini dan menyimpan fail-fail, dokumen serta maklumat berkaitan pelaksanaan sistem rumah.
Mengadakan perbincangan dengan pihak pentadbir serta ketua-ketua guru rumah dari semasa ke semasa dalam usaha penambahbaikan pelaksanaan sistem rumah.
Memantau komitmen guru dan pelajar terhadap perlaksanaan sistem rumah.
Mencadang, mengatur, merangka, melaksana dan memantau program serta aktiviti yang boleh mewujudkan budaya, identiti, etika, perwatakan dan sahsiah pelajar yang cemerlang.
Melaksana arahan pihak pengurusan dan Jawatankuasa Induk Sistem Rumah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan berkesan.AKTIVITI PENGISIAN PELAKSANAAN SISTEM RUMAH.

Akademik.
(Pencapaian pelajar dalam peperiksaan/ ujian kendalian sekolah)

Kokurikulum.
(Semua jenis pertandingan).

Kebersihan & Keceriaan.
(Asrama, dorm, bilik khas, tandas, persekitaran blok). Berdasarkan PKA SBP sebagai penanda aras. Ajk rumah memastikan piawai dipatuhi. Pemantauan dipantau dan dinilai oleh warden, guru-guru rumah, guru bertugas harian dan AJK 3K sekolah. Markah dikumpul dan dimaklumkan dalam perhimpunan mingguan. Dorm dan bilik yang gagal mematuhi piawaian akan diambil tindakan oleh ketua guru rumah. Pemeriksaan mingguan dilakukan setiap Sabtu. Gotong royong rumah dilakukan 2 minggu sekali/ dari semasa ke semasa.

Sahsiah dan Kepimpinan.
Mewujudkan semangat kekitaan, bertanggungjawab menerusi jawatan. Unit Bimbingan dan Kaunseling, BADAR dan Badan Disiplin berperanan menganjur kursus kepimpinan dan program pembentukan sahsiah (Jati diri, Cahaya Iman, Pembangunan Insan, Sentuhan Hati, dsb).
Sebarang perlanggaran peraturan menyebabkan pemotongan markah rumah.

PENGIKTIRAFAN.

Sijil Penghargaan;

- Gold Award = CGPA 3.0 ke atas.
- Silver Award = 2.5 – 3.0
- Bronze Award = 2.0 – 2.5
- Mujahid/ Mujahidah = Peningkatan lebih 0.5 dalam setiap ujian/ peperiksaan.

Jamuan.
Lawatan
Majlis Khas (High table, Malam Anugerah Rumah Gemilang dll.)

9. PEMARKAHAN:

9.1 AKADEMIK
Sumbangan untuk rumah. Diberi berdasarkan PNGK keseluruhan seperti jadual berikut;

PNG
4.0
3.75 -3.99
3.50 -3.74
3.00 -3.49
2.75 - 2.99
2.50 - 2.74
2.00 - 2.49
1.50 - 1.99
0 – 1.49
Mata
+ 50
+ 40
+ 35
+ 30
+ 20
+ 10
0
-10
- 20

4 peperiksaan yang dikira:
1- Pertengahan Pemggal 1
2- Pertengahan Tahun
3- Pertengahan Penggal 2
4- Akhir Tahun / Percubaan SPM.

Pencapaian pelajar dalam setiap subjek tidak diambil kira dalam pengiraan sistem rumah.


9.2 KOKURIKULUM

Sumbangan markah:
1- Penglibatan dalam Persatuan/ Kelab, Badan Berunifom dan sukan/ permainan.
2- Pencapaian,
3- Penglibatan dalam sesuatu acara ( MD, Sukan dll.)

9.2.1 Markah Penglibatan:

Peringkat
Markah
Sekolah
3
Zon/ Daerah/ SBP (Zon)
5
Negeri/ SBP (Kebangsaan)
10
Kebangsaan
15
Antarabangsa
20

9.2.2 Markah Pencapaian:

Peringkat
Johan
Kedua
Ketiga
Sekolah
3
2
1
Zon/ Daerah/ SBP (Zon)
5
4
3
Negeri/ SBP (Kebangsaan)
10
8
6
Kebangsaan
15
13
11
Antarabangsa
20
18
16

Tiada perbezaan markah antara individu / kumpulan.

9.2.3 Markah Acara:

Acara
Kategori
Penyertaan
Kelayakan
Pencapaian

Merentas Desa

1

2
Johan= 20, Ke 2 = 18, Ke 3 =16, Ke 4 = 14, Ke 5 = 12, Ke 6 = 10, Ke 7 = 9, Ke 8 = 8, Ke 9 = 7, Ke 10 = 6
Sukantara
1
2
-

Road Relay

1

-
Johan= 20, Ke 2 = 18, Ke 3 =16, Ke 4 = 14, Ke 5 = 12, Ke 6 = 10, Ke 7 = 9, Ke 8 = 8, Ke 9 = 7, Ke 10 = 6
Perbarisan
1
-
Johan = 20, Kedua = 10, Ke 3 = 5


9.3 SAHSIAH

Sumbangan kepada rumah melalui;
Salahlaku (Demerit).
Kepimpinan
Khidmat bakti,
Special talent.

9.3.1 Salahlaku.
Markah negatif

Kategori
Berat
Sederhana
Ringan
Markah
-30
-10
-3

9.3.2 Kepimpinan.
Diberi berdasarkan peringkat jawatan.

Jawatan
Markah
Ketua Pelajar
50
Pen. Ketua Pelajar
40
Ketua Rumah ( Dari kalangan Ketua Pelajar)
35
Setiausaha KP
30
Bendahari KP
25
KP
20
Pengerusi Pers/ Kelab/ Badan
20
Ketua Imam
20
AJK Pers./Kelab
10
Imam/ Bilal
10
Naqib
7
Ketua Kelas/ Dorm/ Blok
7
* Hanya satu markah tertinggi dikira.

9.3.3 Khidmat Bakti;

Peringkat
Markah
Sekolah
2
Luar Sekolah
4

9.3.4 Special Talent: (Mengiktiraf kebolehan tertentu yang tiada pertandingan anjuran PPD, JPN, SBP, KPM). Markah hanya untuk pencapaian. Tiada markah untuk penglibatan).

Pencapaian
Negeri
Kebangsaan
Antarabangsa
Johan
10
15
20
Kedua
8
13
18
Ketiga
6
11
16

10. 3K

Markah diberi kepada Rumah dan individu kelas/ kamar.

10.1 Markah 3K (Kelas):Untuk Individu
Melepasi piawai
Zon Selesa
Di bawah piawai
70 %
61% - 69%
50% - 60%
0 -49 %
Johan: 5


0


- 2


- 3
Kedua: 3
Ketiga: 2
Lain-lain : 1

10.2 Markah 3K (Asrama):Untuk Rumah
Melepasi piawai
Zon Selesa
Di bawah piawai
70 %
61% - 69%
50% - 60%
0 -49 %
Johan: 50


0


- 20


- 30
Kedua: 30
Ketiga: 20
Lain-lain : 10

11. PROGRAM-PROGRAM KHAS.

11.1 - Mentor-mentee.
Dilaksanakan di bawah sistem rumah. Setiap guru menjadi mentor ahli rumah dari tingkatan yang sama. Guru mentor kekal sebagai mentor sehingga pelajar keluar. Perjumpaan berkala mentor-mentee. Mentor bertanggungjawab berkaitan kebajikan mentee. Mentor memaklumkan permasalahan mentee kepada ketua guru rumah, Kaunselor, PK Hem / Pengetua untuk penyelesaian.

No comments:

Post a Comment