Sunday, July 20, 2008

borang lawatan/ pelancongan

PERATURAN-PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957

Borang borang permohanan untuk perkara di atas hendaklah dibuat dalam 3 salinan, ditambah dua salinan lagi bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau dilalui dan disampaikan ke Jabatan Pendidikan Selangor 5 minggu sebelum tarikh pelancongan.

1. Nama Sekolah : KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH ,KLANG
2. Nama Guru Besar / Pengetua : _____________________________________________________________
3. Nama Guru yang mengelolakan pelancongan : ________________________________________________
4. Tujuan melancong : _____________________________________________________________________
5. Nama Guru-Guru yang membantu : 1: ________________________ K.P. :_______
2: ________________________ K.P. :_________
3: ________________________ K.P. :_________
4: ________________________ K.P. :_________

6. Jenis kenaikan : _______________________ (Nyatakan bas sekolah / Bas biasa)
7. Tempat tempat yang dilawati :

Nama tempat
Tarikh
Nama dan alamat penuh tempat bermalam
Dari
Hingga


………………………………………
(Tandatangan Guru Besar / Pengetua
dan cop sekolah)
8. Punca pendapatan wang:
i) Yuran daripada murid murid menurut senarai ahli dalam borang ini
RM_____________ seorang RM ____________
ii) Punca pendapatan lain lain ________________________ RM __________

JUMLAH : RM

9. Nama dan keterangan mereka yang diberi kuasa untuk mengutip dan membelanjakan wang.
Bil
Nama
Jawatan / Tingkatan
Kad Pengenalan
Umur
AlamatSENARAI NAMA PELAJAR DAN GURU PENGIRING ROMBONGAN
KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG

NAMA PELAJAR
NO K/P
UMUR
TINGKATAN/ JAWATAN
ALAMAT

No comments:

Post a Comment