Saturday, September 6, 2008

HUKUMAN MURID MEROKOK

KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

KP(BS)8591/Jld.VIII / (75)
22 Mei1997
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1997 :
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok
Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
6a/1975 : Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok, perkara 2 (iv) (a).
2. Dengan Surat Pekeliling Ikhtisas ini, semua Pengetua dan Guru Besar hendaklah
mengambil tindakan ke atas murid yang didapati bersalah menghisap rokok dengan
mengenakan hukuman seperti berikut :
Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali
Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali
Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali
Kesalahan Kali Keempat : Gantung Persekolahan
(selama tempoh tidak melebihi 14 hari)
Kesalahan Kali Kelima : Buang Sekolah
3. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di
negeri Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
(DATUK MATNOR DAIM)
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia, Paras 7, Blok J, Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur
Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150

s.k 1. Y.B. Datuk Seri Mohd Najib b. Tun Haji Abdul Razak
Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y.B. Datuk Haji Mohd. Khalid b. Mohd. Yunus
Timbalan Menteri Pendidikan
3. Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan
4. Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Ketua-Ketua Bahagian
Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Ketua Unit Perhubungan Awam
Kementerian Pendidikan Malaysia

No comments:

Post a Comment