Saturday, September 6, 2008

PENGARUH CYBERCAFE

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PARAS 7, BLOK J
PUSAT BANDAR DAMANSARA
50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2586900
Fax : 03-2535150
Laman Web : http://www.moe.gov.my
KP(BS) 8591/Jld.XVII (6)
6 Jun 2001
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/2001 :
Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe
dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah
Kementerian Pendidikan memandang berat akan perkembangan terkini mengenai
bertambahnya bilangan penglibatan murid-murid sekolah dengan perkhidmatan teknologi
maklumat (IT) di Cybercafe dan aktiviti permainan video di Pusat Permainan Video.
Terdapat laporan yang menyatakan bahawa kegiatan di Cybercafe dan Pusat Permainan
Video mempunyai banyak unsur-unsur negatif yang boleh mempengaruhi murid-murid
sekolah. Oleh sebab Cybercafe dan Pusat Permainan Video adalah merupakan syarikat
perniagaan swasta yang berada di luar kawasan sekolah, maka pihak sekolah tidak
mempunyai kuasa untuk melarang orang awam, termasuk murid-murid sekolah daripada
mengunjungi premis tersebut. Oleh hal yang demikian, perkara yang paling
membimbangkan ialah murid-murid sekolahterdedah kepada penyalahgunaan aktiviti-aktiviti
tersebut, khususnya penerokaan yang ditumpukan kepada perkara negatif seperti bahanbahan
lucah dan perjudian haram yang boleh melalaikan serta memesongkan tumpuan
mereka terhadap pelajaran dan kegiatan lain yang lebih sihat, sama ada di sekolah
mahupun di rumah.
2. Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah, dan sekolah
mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid-murid sekolah tentang kesan negatif serta
keburukan yang dikatikan dengan aktiviti-aktiviti Cybercafe dan Pusat Permainan Video
yang dinyatakan di atas. Sehubungan dengan itu, Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan
dengan tujuan untuk memperingatkan semua Pengetua dan Guru Besar supaya mengambil
langkah-langkah yang berkesan bagi memastikan murid-murid sekolah tidak terlibat dengan
gejala yang boleh diperoleh di premis-premis tersebut. Selain daripada itu, pihak sekolah
mesti mempertingkatkan serta memantapkan aktiviti-aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang
menyeronokkan agar dapat menarik penglibatan aktif murid. Semoga kegiatan seperti ini
bukan sahaja dapat menghindar daripada apa juga budaya negatif, malah ia dapat
memperkasakan pembentukan sahsiah dan emosi murid-murid.
3. Sehubungan dengan itu, Pengetua dan Guru Besar sekolah hendaklah
menerangkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua murid di sekolah masingmasing.
Selain daripada itu, Pengetua dan Guru Besar juga dikehendaki mendapatkan
kerjasama daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) di sekolah masing-masing, pihak
operator Cybercafe dan Pusat Permainan Video, dan pihak-pihak berkuasa tempatan untuk
sama-sama memantau kegiatan murid-murid sekolah di premis-premis yang berkenaan.
Kerjasama dan Permuafakatan semua pihak adalah diperlukan untuk memastikan Surat
Pekeliling Ikhtisas ini dipatuhi. Manakala, tindakan disiplin yang sesuai hendaklah diambil
terhadap mana-mana pelajar yang terlibat dalam kegiatan negatif tersebut.

4. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua Pengetua
dan Guru Besar di negeri Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan.
Sekian. Terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia
2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
10. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

No comments:

Post a Comment