Saturday, September 6, 2008

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

BAHAGIAN SEKOLAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PARAS 5, BLOK J (SELATAN)
PUSAT BANDAR DAMANSARA
50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2556900
Fax : 03-2562389
Kawat : “PELAJARAN”
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : KP(BS)8591/Jld.VIII / (18)
Tarikh : 3 Jun 1993
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Tuan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1993 :
Pakaian Seragam Sekolah
Telah sampai ke pengetahuan Kementerian Pendidikan bahawa terdapat pelbagai aduan
mengenai pihak sekolah mengenakan paksaan dan tekanan kepada murid-murid supaya
memakai pakaian seragam sekolah selain daripada apa yang telah ditetapkan di dalam
surat-surat Pekeliling Ikhtisas berkaitan dengan pakaian seragam sekolah. Surat-surat
pekeliling berkenaan ialah :
i. Surat Pekeliling Ikhtisas 3/1983 :
Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah
ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1985 :
Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan)
iii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1992 :
Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan
2. Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menegaskan bahawa
pihak sekolah tidak dibenarkan sama sekali menyimpang daripada peraturan yang telah
ditetapkan mengenai pakaian seragam sekolah ataupun menggunakan peraturan sendiri.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1992 bertarikh 14 Mac 1992, jelas menegaskan tidak ada
unsur-unsur paksaan atau tekanan di dalam pemakaian seragam sekolah, terutama sekali di
dalam pemakaian tudung atau mini telekung oleh pelajar-pelajar perempuan.
3. Kerjasama tuan diminta supaya mengingatkan semula semua guru besar dan
pengetua di negeri tuan mengenai peraturan pakaian seragam sekolah.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
(DATUK DR. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NOORDIN)
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Datuk Dr. Sulaiman Daud
Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y.B. Dr. Leo Michael Toyad
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
3. Y.B. Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Timbalan Ketua Setiausaha I
Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II
Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Timbalan Ketua Setiausaha II
Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Ketua-Ketua Bahagian
Kementerian Pendidikan Malaysia
10. Pegawai Perhubungan Awam
Kementerian Pendidikan Malaysia

No comments:

Post a Comment