Saturday, September 6, 2008

KES, DADAH DAN GENGSTER

1
PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
Office of the Director General of Education Malaysia
PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Block J Damansara Town Centre
50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900
Fax: 03-2535150
KP (BS) 8591/Jld.XVI (6)
14 Mac 2000
Semua Pengarah Pendididikan Negeri
Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/2000:
Menangani Masalah Keselamatan, Dadah Dan Gengster.
Kementerian Pendidikan memandang serius terhadap kes-kes keselamatan murid,
pengambilan dadah, dan perlakuan ala-gengster yang masih berlaku di sekolah-sekolah.
Surat-surat pekeliling ikhtisas yang menegaskan mengenai langkah-langkah yang wajar
diambil oleh pihak sekolah untuk membanteras berlakunya perkara-perkara tersebut
telahpun diedarkan ke sekolah-sekolah.
2. Sehubungan dengan itu, Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk
memperingatkan semula kepada semua Pengetua dan Guru Besar supaya mengambil
langkah-langkah yang proaktif dalam usaha memastikan sekolah sentiasa selamat dan
bebas daripada insiden-insiden yang tidak diingini, seperti murid diugut, diculik, diperkosa,
atau penglibatan dengan dadah, serta perlakuan ala-gengster dan menceburkan diri dalarn
kegiatan gengster atau "triad society".
3. Panduan bagi mengatasi masalah tersebut telahpun dinyatakan dalam surat-surat
pekeliling yang telah diedarkan ke sekolah-sekolah. Sebagai rujukan Pengetua dan Guru
Besar, bersama-sama pekeliling ini dilampirkan senarai bilangan serta tajuk Surat-Surat
Pekeliling Ikhtisas yang berkenaan (rujuk Lampiran A).
4. Sila maklumkan kandungan pekeliling ini kepada semua Pengetua dan Guru Besar di
negeri Y.Bhg. Dato'/Datuk/Tuan dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya.
Sekian. Terima Kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
2
s.k. 1. Y.B. Tan Sri Dato' Musa Bin Mohamad
Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y.B. Dato' Abdul Aziz Bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan
3. Y.B. Dato' Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan
4. Y.B. Dato' Mahadzir Bin Mohd Khir
Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan
5. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
8. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan
9. Ketua Nazir Sekolah
10. Pegawai Perhubungan Awam
3
Lampiran A
1. KESELAMATAN
a) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1991
Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah
b) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995
Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Jasmani Dan Kesihatan Serta
Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Sekolah
c) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1998
Mernjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah
d) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1998
Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Penggambaran Di Kawasan Sekolah,
Maktab Perguruan Dan Politeknik Oleh Pihak Luar.
e) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 17/1998
Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah Dalam Kurikulum Sekolah Dan
Institusi Pengajian Tinggi.
f) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 21/1998
Persediaan Menghadapi Bencana Alam.
g) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 8/1999
Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah.
2. KEBAKARAN
a) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 8/1978
Kawat Kecemasan Kebakaran Di Sekolah.
b) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 12/1989
Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Dormitori
Dan Asrama.
3. DADAH
a) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 2/1979
Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah yang
Memerlukan Pertolongan.
b) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 3/1988
Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah
Menengah (SLAD).
c) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 4/1997
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok.
d) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 5/1997
Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok.
4
4. GENGSTER
a) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 3/1993
Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah.
b) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 6/1995
Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah.
c) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 7/1995
Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar
Sekolah
d) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 4/1996
Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di Sekolah.
e) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 16/1998
Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah.
f) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 7/1999
Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah.

No comments:

Post a Comment