Saturday, September 6, 2008

SAMBUTAN HARI MERDEKA

Tel : 03-88849314
Fax : 03-88849342-
Laman-web : http://www.moe.gov.my
KP (BS/SPPK) 602/10( )
06 Ogos 2008
04 Syaaban 1428H
Semua Pengarah Pelajaran Negeri
Y. Bhg. Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan,
Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena
Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008
Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil .14/2000
Surat siaran ini adalah bertujuan untuk memaklumkan tambahan ke atas perkara dalam Surat Pekeliling Ikhtisas, rujukan KP. (BS) 8591 /Jld XV/(14) bertarikh 10 Ogos 2000 dan Surat Siaran, rujukan KP. (BS) 8591/Jld.XV/(14A) bertarikh 18 Ogos 2000 mengenai Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.
2. Sehubungan dengan itu, selain daripada beberapa aktiviti utama dan sampingan, pada tahun 2008 ini, pihak sekolah diminta oleh “Jawatankuasa Pusat Perayaan Bulan Kemerdekaan” untuk melaksanakan beberapa aktiviti sokongan dalam perayaan tersebut (huraian aktiviti seperti lampiran).
Sila maklumkan kandungan surat siaran ini kepada semua sekolah di negeri
Y. Bhg. Dato’ / Datin/ Tuan/ Puan.
Sekian.
’ PERPADUAN TERAS KEJAYAAN ’
MRM/mrm.surat siaranMerdeka2008
BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 1 & 7, BLOK E13, KOMPLEKS E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
s.k. 1. Y.B. Dato’ Sri Hishamuddin Bin Tun Hussein
Menteri Pelajaran Malaysia
2. Y.B. Dr. Wei Kar Siong
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
3. Y.B. Dato’ Razali Ismail
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
4. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran
5. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran
9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran
10. Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pelajaran

No comments:

Post a Comment