Saturday, September 6, 2008

pindaan syarat kelayakan spbt

KP(BSDSR)
8787/002/1JLD.2(19)
26 SEPTEMBER 2007
Semua Pengarah Pelajaran Negeri
Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/2007:
PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MEMINJAM BUKU TEKS DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU
TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Kerajaan Malaysia telah bersetuju melalui Rang UndangUndang
Perbekalan (2008) yang telah
dibentangkan di Dewan Rakyat, pada 7 September 2007, supaya Skim Pinjaman Buku Teks
diperluaskan kepada semua murid warganegara Malaysia tanpa mengira pendapatan isi rumah dan
bilangan anak yang layak di semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan Sekolah
Menengah Agama Rakyat, berkuatkuasa mulai 1 Januari 2008.
2. Sehubungan dengan ini, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2005 bertarikh 30 November
2005 dengan ini dimansuhkan.
3. Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ikhtisas ini kepada pegawai yang
bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Pengetua
dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan.
PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
Office of the DirectorGeneral
of Education Malaysia
ARAS 8, BLOK E8
Level 8, Blok E8
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel : 0388846077
Federal Government Administrative Centre Fax : 0388894548
62604 PUTRAJAYA Laman web:http://www.moe.gov.my
PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/2007
DPDoFc uments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
sk. 1. Y. B. Dato’ Sri Hishammudin bin Tun Hussein
Menteri Pelajaran Malaysia
2. Y.B. Dato’ Noh bin Haji Omar
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
3. Y.B. Dato Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
4. Y.B. Puan Komala Devi
Setiausaha Parlimen Kementerian Pelajaran Malaysia
5. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia
6. TimbalanTimbalan
Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran
7. TimbalanTimbalan
Ketua Pengarah Pelajaran
8. KetuaKetua
Bahagian Kementerian Pelajaran
9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pelajaran
10. Penasihat UndangUndang
Kementerian Pelajaran
11. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pelajaran
DPDoFc uments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages

No comments:

Post a Comment