Saturday, September 6, 2008

PEKELILING SEGAK BIL 4/2008

PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
Office of Director-General of Education Malaysia
ARAS 8, BLOK E8
Level 8, Block E8,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Federal Government Administrative Centre
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 6077
Fax: 03-8889 4548
Laman web: http: www.moe.gov.my.
KP(BS-Dsr)/2017002/1(4. )
9 Julai 2008 V
Semua Pengarah Pelajaran Negeri
Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2008
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID
SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)
Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti
harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu
aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut
prosedur yang ditetapkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan.
Sehubungan dengan ini, satu penilaian yang standard yang di kenali sebagai
Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid
Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi
persekolahan 2008.
2. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap
kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang
diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani
sekolah rendah dan menengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu
2.1 Pengiraan Indeks Jisim Badan
2.2 Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit
2.3 Ujian Tekan Tubi
2.4 Ujian Ringkuk Tubi Separa
2.5 Ujian Jangkauan Melunjur
3. Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk
Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) hendaklah
3.1 mengikut Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia yang dikeluarkan
oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran
Malaysia;
3.2 ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada
bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 sahaja;
3.3 ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu
persekolahan;
3.4 semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang BSSR
untuk sekolah rendah dan Borang BSSM untuk sekolah menengah;
dan
3.5 data yang diperoleh dari ujian SEGAK perlu direkodkan di dalam
Sistem Maklumat Murid (SMM) mulai tahun 2009.
4. Dengan ini, dimaklumkan juga bahawa sebahagian daripada Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1988 berkaitan dengan
Ujian Daya Tenaga Asas adalah dibatalkan.
5. Kerjasama Y. Bhg. Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan
kandungan Surat Pejeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di
Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar
di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan.
Sekian. Terima kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
s.k.
1. Y.B. Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein
Menteri Pelajaran Malaysia
2. Y.B. Ir. Dr. Wee Ka Siong
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
3. Y.B. Dato' Razali Ismail
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
4. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia
5. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelajaran Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,
Kementerian Pelajaran Malaysia
7. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran Malaysia
8. Ketua Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.
9. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pelajaran Malaysia
10. Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pelajaran Malaysia
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN
UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA
(SEGAK)
SEKOLAH RENDAH
SKALA MARKAH KESELURUHAN
JANTINA: L / P NO.
SIJIL BERANAK: NO.
TEL. PENJAGA: .
TAHUN
KELAS
BERAT (KG)
TINGGI (CM)
BMI
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
STATUS KESIHATAN MURID
Pengecualian Ambil Ujian : YA/TIDAK
Jika Ya, Nyatakan : .........................
Kecacatan Fizikal: YA/TIDAK
Jika Ya, Nyatakan : .........................
BIL.
JUMLAH SKOR
KESELURUHAN
GRED
PERNYATAAN
1.
18HINGGA20 MARKAH
A
5 BINTANG
2.
15HINGGA17 MARKAH
B
4 BINTANG
3.
12HINGGA14 MARKAH
C
3 BINTANG
4.
8HINGGA11 MARKAH
D
KURANG CERGAS
5.
4HINGGA7 MARKAH
E
PERLU TINGKATKAN
KECERGASAN
Borang BSSR
(Sekolah Rendah)
NAMA SEKOLAH:
NAMA MURID: ....
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK )
Sekolah Rendah
B1L
JENIS UJIAN
TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos)
PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos)
Bil.
Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
1
NaikTurun Bangku
2
Tekan Tubi
3
Rengkuk Tubi Separa
4
Jangkauan Melunjur
JUMLAH SKOR
Gred Skala
(A/B/C/D/E)
INDEKS JISIM
BADAN
Tarikh Ujian
Tanda Tangan Guru
PJPK
Tanda Tangan
Penjaga
ULASAN GURU
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN
UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA
(SEGAK)
SEKOLAH MENENGAH
SKALA MARKAH KESELURUHAN
JANTINA: L / P NO.
SIJIL BERANAK/KP: NO.
TEL. PENJAGA :
TAHUN
KELAS
BERAT (KG)
TINGGI (CM)
BMI
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
STATUS KESIHATAN MURID
Pengecualian Ambil Ujian : YA/TIDAK
Jika Ya, Nyatakan : .........................
Kecacatan Fizikal: YA/TIDAK
Jika Ya, Nyatakan : .........................
BIL.
JUMLAH SKOR
KESELURUHAN
GRED
PERNYATAAN
1.
18HINGGA20 MARKAH
A
5 BINTANG
2.
15HINGGA17 MARKAH
B
4 BINTANG
3.
12HINGGA14 MARKAH
C
3 BINTANG
4.
8HINGGA11 MARKAH
D
KURANG CERGAS
5.
4HINGGA7 MARKAH
E
PERLU TINGKATKAN
KECERGASAN
Borang BSSM
(Sekolah Menengah)
NAMA SEKOLAH:
NAMA MURID: .....
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK )
Sekolah Menengah
BIL
JEWS UJIAN
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos)
PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos)
PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos)
Bil.
Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
1
Naik Turun Bangku
2
Tekan Tubi
3
RengkukTubi Separa
4
Jangkauan Melunjur
JUMLAH SKOR
Gred Skala
(A/B/C/D/E)
INDEKS JISIM
BADAN
Tarikh Ujian
Tanda Tangan Guru
PJPK
Tanda Tangan
Penjaga
ULASAN GURU
BIL
JENIS UJIAN
TAHUN 4 TAHUN 5
PENGGAL 1 (Mac)
PENGGAL 2 (Ogos) PENGGAL 1 (Mac)
PENGGAL 2 (Ogos)
Bil.
Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
Bil. Ulangan/
Masa/ Jarak
SKOR
1
Naik Turun Bangku
2
Tekan Tubi
3
Rengkuk Tubi Separa
4
Jangkauan Melunjur
JUMLAH SKOR
Gred Skala
(A/B/C/D/E)
INDEKS JISIM
BADAN
Tarikh Ujian
Tanda Tangan Guru
PJPK
Tanda Tangan
Penjaga
ULASAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BUKU PANDUAN
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL
KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH
MALAYSIA (SEGAK)
SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH
MEI 2007 PUSAT PERKEMBANGAN
KURIKULUM
Pengenalan
Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia
(SEGAK) ini dirancang selari dengan tunjang kecergasan yang terkandung dalam Sukatan
Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah.
Menurut Falls (1980), kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan
fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada
ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, obesiti dan
pelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan
keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa,
kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya.
Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari. Kecergasan yang optimum boleh
membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa
berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan
dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai
mengikut norma yang telah ditetapkan. Dengan ini, satu penilaian yang standard dapat diukur.
SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini
dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya kepada murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 mulai
sesi persekolahan tahun 2008. Pelaporan hasii SEGAK akan menjadi komponen kecergasan
kepada penilaian berasaskan sekolah.
Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Ujian yang
dijalankan secara sistematik wajib diadakan dua kali setahun dan diharap dapat
memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. Murid akan lebih bertanggung jawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah
merealisasikan Wawasan 2020.
Matlamat
Murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat
dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan yang optimum.
Objektif
Murid dapat:
1. mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal;
2. menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal kendiri;
3. mengetahui tahap kecergasan kendiri;
4. merancang dan melakukan tindakan susulan; dan
5. mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf berdasarkan prestasi semasa.
Peralatan
1. Pengukurtinggi
2. Penimbang berat
3. Borang skor
4. Bangku - Ketinggian 30.5 cm (1 kaki)
5. Jam Randik
6. Rakaman metronome (96 detik seminit)
7. Radio CD
8. Kawasan lapang dan rata.
9. Span ( 5 cm lebar x 15 crn panjang x 10 cm tinggi).
10. Tilam senaman
11. Pita lekat bersaiz 2.5 cm
12. Pita ukur
13. Metronom 50 dsm
14. Pelapikgetah
15. Penanda 15 cm seperti pensel, lidi atau straw minuman
16. Alat pengukur jangkauan
Nota Untuk Guru
1. Merancang tarikh ujian
2. Menyediakan tempat, alatan dan borang
3. Memastikan aspek keselamatan
4. Mentadbir ujian
5. Mengesahkan hasil ujian
6. Merekod ujian dalam sistem maklumat murid
7. Menganalisa hasil ujian
8. Melaporkan hasil ujian dalam buku rekod kemajuan murid
Ukuran:
Indeks Jisim Badan (BMI-for-age)
Tujuan:
Menilai komposisi badan
Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Jantina:
Lelaki dan Perempuan
Alatan dan kemudahan:
17. Pengukurtinggi
18. Penimbang berat
19. Borang skor
Pengurusan dan organisasi:
Pengukuran ini hendaklah dilakukan sebelum bateri ujian kecergasan dilaksana.
Prosedur:
1. Murid dikehendaki menimbang berat badan dan mengukur ketinggian dalam ukuran metrik.
2. Kiraan indeks jisim badan berdasarkan formula berikut:
3. Rujuk jadual di bawah untuk mengenal pasti indeks jisim badan dan risiko yang berkaitan.
Lelaki
Umur (Tahun)
Kurang berat
Normal
Berisiko Berat
Berlebihan
Berat
berlebihan
9 <14.0 14.0 - 18.6 >18.6 - 21.0 >21.0
10 <14.2 14.2 - 19.4 >19.4 - 22.2 >22.2
11 <14.6 14.6 - 20.2 >20.2 - 23.2 >23.2
12 <15.0 15.0 - 21.0 >21.0 - 24.2 >24.2
13 <15.4 15.4 - 21.8 >21.8 - 25.2 >25.2
14 <16.0 16.0 - 22.6 >22.6 - 26.0 >26.0
15 <16.6 16.6 - 23.4 >23.4 - 26.8 >26.8
16 <17.2 17.2 - 24.2 >24.2 - 27.6 • >27.6
17 <17.8 17.8 - 24.8 >24.8 - 28.2 >28.2
Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg)
Tinggi (m) x Tinggi (m)
Perempuan
Umur (Tahun)
Kurang be rat
Normal
Berisiko Berat
Berlebihan
Berat
berlebihan
9 <14.8 14.8 - 19.2 >19.2 - 21.8 >21.8
10 <14.0 14.0 - 19.9 >19.9 - 22.9 >22.9
11 <14.4 14.4 - 20.8 >20.8 - 24.0 >24.0
12 <14.8 14.8 - 21.6 >21.6 - 25.2 >25.2
13 <15.3 15.3 - 22.5 >22.5 - 26.2 >26.2
14 <15.8 15.8 - 23.2 >23.2 - 27.2 >27.2
15 <16.3 16.3 - 24.0 >24.0 - 28.0 >28.0
16 <16.8 16.8 - 24.5 >24.5 - 28.8 >28.8
17 <17.3 17.3 - 25.2 >25.2 - 29.6 >29.6
(Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion, 2000)
Ujian 1:
Naik Turun Bangku
Tujuan:
Untuk menilai daya tahan kardiovaskular
Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Jantina:
Lelaki dan Perempuan
Alatan dan kemudahan:
1. Bangku - Ketinggian 30.5 cm (1 kaki)
2. Jam Randik
3. Borang Skor
4. Rakaman metronome (96 detik seminit)
5. Radio CD
Permulaan Naik Turun Bangku
Pengurusan dan organisasi:
1. Aktiviti dijalankan berpasangan.
2. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat.(Pastikan bangku tidak bergerak
semasa ujian dijalankan.)
3. Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit.
Prosedur:
1. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai.
2. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (yang mana sesuai) diletakkan di atas
bangku.
3. Penguji akan memberikan isyarat 'mula'.
4. Murid melakukan pergerakan naik dan turun bangku (kaki kiri naik, kaki kanan turun
diikuti kaki kiri turun, kemudian kaki kanan naik dan seterusnya). Keseluruhan tapak
kaki mesti memijak permukaan bangku.
5. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan
kadar 96 detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti.
6. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta.
7. Guru atau murid mengambil kadar denyutan nadi.
8. Kira kadar denyutan nadi selepas 5 saat tamat perlakuan.
9. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit.
10. Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit, skor murid ini dibatalkan.
Ujian ini diambil daripada YMCA 3-Minute Step Test.
Sumber: David K. Miller (2006, Measurement by the physical educator: Why and how (5th
ed).
Ujian 2a:
Tekan Tubi
Tujuan:
Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu
Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Jantina:
Lelaki
Alatan dan kemudahan:
1. Kawasan lapang dan rata.
2. Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi).
3. Jam Randik.
Pengurusan dan organisasi:
1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan.
2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.
Prosedur:
1. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan
yang lurus dan jari-jari kaki. Badan diluruskan - gambar A.
2. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang
tingginya 10 cm - gambar B.
3. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia - gambar C. Kiraan satu ulangan lakuan.
4. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit. Skor dikira sekiranya murid
melengkapkan prosedur 1 hingga 3.
5. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi, skor diambil kira setakat
murid berhenti.
6. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut
arahan 1 hingga 3.
B - Lakuan Bengkok Siku C - Lakuan Lurus Tangan
Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C
Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986).
Sumber: David K. Miller (2006, Measurement by the physical educator:
Why and how
7
A - Sokong Hadapan
(5th ed).
Tujuan:
Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu
Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Jantina:
Perempuan
Alatan dan kemudahan:
1. Kawasan lapang dan rata.
2. Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi).
3. Jam randik.
4. Tilam senaman
Pengurusan dan organisasi:
1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan.
2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.
Prosedur:
1. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan
lurus lutut bengkok dan kaki disilang. Badan diluruskan - gambar A.
2. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang
tingginya 10 cm - gambar B.
3. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia - gambar C. Kiraan satu ulangan lakuan.
4. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit. Skor dikira sekiranya murid
melengkapkan prosedur 1 hingga 3.
5. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi, skor diambil kira setakat
murid berhenti.
6. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut
arahan dua kali berturut-turut.
B - Lakuan Bengkok Siku C - Lakuan Lurus Tangan
Kiraan Satu Ulangan Lakuan
Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986).
Sumber: David K. Miller (2006, Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed).
8
Ujian 2b:
Tekan Tubi Suaian
A - Bersedia
Ujian 3:
Ringkuk Tubi Separa
Tujuan :
Untuk menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen
Tahap :
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Jantina :
Lelaki dan perempuan
Alatan dan kemudahan :
1. Pita lekat bersaiz 2.5 cm
2. Pita ukur
3. Jam randik
4. Metronom 50 dsm
5. Pelapik getah
6. Penanda 15 cm seperti pensel, lidi atau straw minuman
Pengurusan dan organisasi:
1. Lekatkan penanda dengan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan pelaku.
2. Jarak antara kedua-dua penanda ialah 10 cm.
Prosedur:
1. Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai.
2. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tapak kaki sentiasa menyentuh lantai.
3. Buka kaki seluas bahu.
4. Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh penanda pertama -
gambar A.
5. Pada setiap lakuan ringkuk, bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua
tangan menggelunsur hingga menyentuh penanda kedua - gambar B.
6. Bahagian bawah/belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan asal -
gambar C, (ulang prosedur 4) sebelum melakukan ulangan yang seterusnya.
7. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman metronom dengan kadar 50 detik
seminit selama 1 minit.
8. Murid B mengira ulangan perlakuan.
9. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid A :-
9.1 Berhenti melakukan ujian.
9.2 Jari tidak menyentuh penanda kedua.
9.3 Tumit diangkat.
9.4 Tidak dapat mengikut rentak rakaman metronom dua kali berturut-turut.
Ujian ini diambil daripada The President's Challenge (Preseident's Council on Physical
Fitness and Sports, 2002).
Sumber: David K. Miller (2006, Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed).
10
C - Kedudukan Asal
Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C
Ujian 4:
Jangkauan Melunjur
Tujuan:
Untuk mengukur fleksibiliti bahagian belakang badan, paha dan sendi pinggul (lower back and
posterior thighs)
Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Jantina:
Lelaki dan perempuan
Alatan dan kemudahan:
1. Alat pengukur jangkauan
2. Borang skor.
Pengurusan dan organisasi:
1. Gunakan alat pengukur jangkauan yang disediakan.
Prosedur:
1. Murid duduk melunjur tanpa kasut. Tapak kaki di letak di belakang penanda 23 cm.
2. Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. Rakan memegang lutut.
3. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan hujung
jari tengah hendaklah sama.
4. Dagu rapat ke dada. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita
pengukur.
5. Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap.
6. Murid diberi tiga percubaan berturut-turut. Percubahan terbaik diambil kira sebagai skor.
Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. Tidak perlu merekod dalam titik perpuluhan.
7. Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak mengganggu pelaku.
Ujian ini diambil daripada American Association For Health, Physical Education,
Recreation and Dance (AAHPERD), 1980.
Sumber: David K. Miller (2006), Measurement by the physical educator: Why and how (5th
ed).
11
LELAKI 10TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 79 ke bawah 80-101 102-125 126-148 149 ke atas
TEKANTUBI 1 5 ke atas 13-14 9-12 7-8 6 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 1 8 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 37 ke atas 32-36 25-31 19-24 1 8 ke bawah
PEREMPUAN10TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 84 ke bawah 85-108 109-133 134-158 1 59 ke atas
TEKAN TUBI 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 1 8 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 35 ke atas 30-34 24-29 18-23 1 7 ke bawah
LELAKI 11 TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 78 ke bawah 79-101 102-124 125-147 148 ke atas
TEKAN TUBI 1 6 ke atas 13-15 9-12 7-8 6 ke bawah
RINGKUKTUBI SEPARA 1 9 ke atas 16-18 12-15 8-11 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 32-38 25-31 18-24 17 ke bawah
PEREMPUAN 11 TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 86 ke bawah 111-87 112-136 137-161 162
TEKAN TUBI 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah
RINGKUKTUBI SEPARA 1 8 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 36 ke atas 31-35 25-30 19-24 18 ke bawah
LELAKI 12 TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 77 ke bawah 78-100 101-123 124-146 147 ke atas
TEKAN TUBI 1 8 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 20 ke atas 16-19 12-15 8-11 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 32-38 25-31 19-24 1 8 ke bawah
PEREMPUAN 12TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 83 ke bawah 84-107 108-132 133-156 1 57 ke atas
TEKAN TUBI 21 ke atas 18-20 13-17 9-12 8 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 1 8 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 38 ke atas 32-37 25-31 20-24 - 1 9 ke bawah
NORMA SEGAK
12
LELAKI 13TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 76 ke bawah 77-98 99-121 122-143 144 ke atas
TEKAN TUBI 25 ke atas 21-24 15-20 11-14 10 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 42 ke atas 34-41 25-33 16-24 15 ke bawah
PEREMPUAN13TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 82 ke bawah 83-106 107-130 131-154 1 55 ke atas
TEKAN TUBI 22 ke atas 18-21 13-17 9-12 8 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 1 9 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 33-38 26-32 20-25 1 9 ke bawah
LELAKI 14TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 76 ke bawah 98-77 99-121 122-143 1 44 ke atas
TEKAN TUBI 27 ke atas 22-26 17-21 12-16 1 1 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 22 ke atas 18-21 13-17 9-12 8 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 44 ke atas 35-43 26-34 17-25 1 6 ke bawah
PEREMPUAN14TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 81 ke bawah 82-104 105-128 129-152 1 53 ke atas
TEKAN TUBI 22 ke atas 19-21 14-18 10-13 9 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 1 9 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 33-38 27-32 21-26 20 ke bawah
LELAKI 15TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 75 ke bawah 76-97 98-120 121-142 143 ke atas
TEKAN TUBI 30 ke atas 24-29 18-23 13-17 12 ke bawah
RINGKUKTUBI SEPARA 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 46 ke atas 37-45 27-36 17-26 16 ke bawah
PEREMPUAN 15TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 80 ke bawah 81-104 105-128 129-151 1 52 ke atas
TEKAN TUBI 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
RINGKUKTUBI SEPARA 1 9 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 40 ke atas 34-39 27-33 21-26 20 ke bawah
13
LELAKI 16TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 74 ke bawah 75-96 97-119 120-140 141 ke atas
TEKAN TUBI 30 keatas 25-29 19-24 13-18 1 2 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 47 ke atas 37-46 27-36 17-26 16 ke bawah
PEREMPUAN16TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 78 ke bawah 79-100 101-124 125-146 1 47 ke atas
TEKAN TUBI 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
RINGKUKTUBI SEPARA 1 9 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 41 ke atas 35-40 28-34 21-27 20 ke bawah
LELAKI 17TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 70 ke bawah 71-91 92-112 113-133 1 34 ke atas
TEKAN TUBI 31 ke atas 26-30 19-25 14-18 1 3 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 48 ke atas 38-47 27-37 17-26 16 ke bawah
PEREMPUAN 17 TAHUN
SKOR 5 4 3 2 1
NAIKTURUN BANGKU 75 ke bawah 76-97 98-120 121-142 143 ke atas
TEKAN TUBI 24 ke atas 20-23 15-19 10-14 9 ke bawah
RINGKUKTUBISEPARA 1 9 ke atas 16-18 12-15 8-11 7 ke bawah
JANGKAUAN MELUNJUR 41 ke atas 35-40 28-34 22-27 21 ke bawah
14
KEPUTUSAN KESELURUHAN
SETELAH MELAKUKAN 4 UJIAN, SILA RUJUK KEPADA SKALA MARKAH
KESELURUHAN UNTUK MENENTUKAN TAHAP KECERGASAN BAGI TUJUAN
PEMARKAHAN.
BIL.
JUMLAH SKOR
KESELURUHAN
GRED
PENCAPAIAN
PENYATAAN
1.
18HINGGA20MARKAH
A
4 BINTANG
TAHAP
KECERGASAN
SANGATTINGGI
2.
15HINGGA17MARKAH
B
3 BINTANG
TAHAP
KECERGASAN
TINGGI
3.
12HINGGA14MARKAH
C
2 BINTANG
CERGAS NORMA
4.
8HINGGA11 MARKAH
D
1 BINTANG
TAHAP
KECERGASAN Dl
BAWAH NORMA
5.
4HINGGA7 MARKAH
E
TIADA BINTANG
TIDAK CERGAS
15
JENIS-JENIS LATIHAN DAN SENAMAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAP
KECERGASAN FIZIKAL
KOMPONEN
KECERGASAN
FIZIKAL
Daya tahan
kardiovaskular
JENIS LATIHAN
Latihan aerobik
CADANGAN AKTIVITI
Berjalan, joging, berbasikal,
mendayung, naiktangga, merentas
desa, tarian aerobik dan
senamrobik
Kekuatan dan
daya tahan otot
Latihan rintangan dan aerobik Latihan bebanan dengan
menggunakan alatan
Berjalan, joging, berbasikal,
mendayung, naiktangga, merentas
desa, tarian aerobik dan
senamrobik Latihan rintangan dan aerobik Berjalan, joging, berbasikal,
mendayung, naiktangga, merentas
desa, tarian aerobik dan
senamrobik
Latihan regangan Regangan statik dan regangan
berintangan secara berpasangan
(PNF - proprioceptive
neuromuscular facilitation)
Ketegangan
dan stres
neuromascular
Latihan relaksasi yang
menggunakan tenaga dan
konsentrasi sederhana
Tai Chi dan latihan relaksasi
secara progresif
Sumber: Heyward, V.H. (1991), Advanced Fitness Assesment & Exercise Prescription (2nd
ed).
16
Komposisi
Badan
Fleksibiliti
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL MURID MALAYSIA
JANTINA: LELAKI
Umur
Naik Turun
Bangku (kiraan
denyutan nadi)
Tekan Tubi
(kiraan ulangan)
Ringkuk Tubi
Separa (kiraan
ulangan)
Jangkauan
Melunjur (jarak
dalam cm)
10tahun 125 ke bawah 9 11 25
11 tahun 1 24 ke bawah 9 12 25
12tahun 123 ke bawah 11 12 25
13 tahun 121 ke bawah 15 13 25
14 tahun 121 ke bawah 17 13 26
15 tahun 120 ke bawah 18 14 27
16 tahun 1 1 9 ke bawah 19 14 27
17 tahun 1 1 2 ke bawah 19 14 27
JANTINA: PEREMPUAN
Umur
Naik Turun
Bangku (kiraan
denyutan nadi)
Tekan Tubi
(kiraan ulangan)
Ringkuk Tubi
Separa (kiraan
ulangan)
Jangkauan
Melunjur (jarak
dalam cm)
10 tahun 133 ke bawah 13 11 24
11 tahun 1 32 ke bawah 13 11 25
12 tahun 132 ke bawah 13 11 25
13 tahun 1 30 ke bawah 13 11 26
14 tahun 1 28 ke bawah 14 11 27
15 tahun 128ke bawah 14 11 27
16 tahun 1 24 ke bawah 14 11 28
17 tahun 120 ke bawah 15 12 26
Catatan: Standard ini berdasarkan skala C dalam ujian kecergasan di atas.
17

No comments:

Post a Comment