Saturday, September 6, 2008

PEMAKAIAN TUDUNG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BLOK J, PARAS 7
PUSAT BANDAR DAMANSARA
50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2556900
Fax : 03-2543107
Kawat : “PELAJARAN”
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : KP(BS)8591/Jld.VI / (85)
Tarikh : 14 Mac 1992
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Malaysia
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1992 :
Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi
Pelajar-Pelajar Perempuan
Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menegaskan dasar dan
peraturan Kementerian Pendidikan MELARANG mana-mana pihak mengenakan sebarang
paksaan atau tekanan ke atas pelajar-pelajar perempuan supaya memakai tudung atau mini
telekung di sekolah.
2. Unsur tekanan atau paksaan adalah dilarang sama sekali walaupun pemakaian
tudung dan mini telekung dibenarkan di bawah peruntukan Pakaian Seragam Murid-Murid
Sekolah. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1983.
3. Sila pastikan bahawa sebarang tindakan atau keputusan yang dibuat di sekolah tidak
menyalahi mana-mana peraturan atau dasar Kementerian Pendidikan.
DATO’ ASIAH BT ABU SAMAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud
Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y.B. Dr. Leo Michael Toyad
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
3. Y.B. Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan
5. Timbalan Ketua Setiausaha I
Kementerian Pendidikan
6. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I
Kementerian Pendidikan
7. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II
Kementerian Pendidikan
8. Timbalan Ketua Setiausaha II
9. Semua Ketua Bahagian
Kementerian Pendidikan
10. Ketua Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pendidikan
11. Ketua Perhubungan Awam
Kementerian Pendidikan

No comments:

Post a Comment