Saturday, September 6, 2008

PELAJAR DI MASJID

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BLOK J, PARAS 7
PUSAT BANDAR DAMANSARA
50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2556900
Fax : 03-2543107
Kawat : “PELAJARAN”
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : KP(BS)8591/Jld.V/ (60)
Tarikh : 5 Februari 1991
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Tuan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1991 :
Tatakelakuan Pelajar Ketika Di Masjid
Dukacita didapati akhir-akhir ini keadaan di mana sebilangan pelajar tidak dapat
menunjukkan adab serta tatatertib yang baik ketika berada di masjid untuk solah berjemaah,
jelasnya bagi fardhu Jumaat. Terdapat perlakuan di kalangan pelajar yang berbuat dan
bergurau sesama sendiri, serta membuat bising sehingga mengganggu ketenteraman para
jemaah lainnya.
2. Perlakuan sedemikian boleh menjejaskan kepercayaan dan keyakinan orang ramai
terhadap disiplin pelajar, sekaligus menggugat kewibawaan sekolah yang akan dianggap
sebagai gagal memberikan pendidikan yang berkesan. Hal seumpama ini tidak seharusnya
dibiarkan walaupun bilangan pelajar yang terlibat dengan perlakuan tersebut masih kecil.
3. Sebagai langkah kawalan, sekolah-sekolah adalah dikehendaki mengambil tindakan
seperti berikut :
(a) Sentiasa memperingatkan para pelajar mengenai adab dan tatatertib ketika
berada di tempat-tempat khas, lebih-lebih lagi apabila berada di masjid, surau
atau madrasah, melalui perhimpunan mingguan, atau dilakukan oleh guru di
dalam kelas, di samping pengajaran mata pelajaran Agama Islam.
(b) Guru-guru ditugaskan secara bergilir mengawas kelakuan pelajar di masjid di
mana lazimnya pelajar menyempurnakan fardhu Jumaat dan di masjid-masjid
di mana guru-guru menjadi kariahnya.
(c) Bagi menentukan keberkesanan pengawasan, lebih sesuai jika pelajarpelajar
dikelompokkan mengikut kumpulan dan diketuai oleh seorang
Pengawas Sekolah. Pelajar-pelajar seharusnya berada di saf-saf yang
diperuntukkan kepada mereka.
(d) Lain-lain tindakan yang dapat membantu mengawas perlakuan tidak
berdisiplin pelajar ketika di masjid.
4. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua sekolah di bawah
jagaan tuan. Sekian.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Dato’ Sri Anwar Ibrahim
Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y.B. Dr. Leo Michael Toyad
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
3. Y.B. Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan
5. Timbalan Ketua Setiausaha I
Kementerian Pendidikan
6. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I
Kementerian Pendidikan
7. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II
Kementerian Pendidikan
8. Timbalan Ketua Setiausaha II
9. Semua Ketua Bahagian
Kementerian Pendidikan
10. Pegawai Perhubungan Awam
Kementerian Pendidikan

No comments:

Post a Comment